Juryn

Att ställa om till ett uthålligt matsystem för att säkra vår och planetens framtid, det är Matplanetens utmaning. Om allt fortsätter som idag tar vi existentiella risker. Om vi ställer om tillräckligt kraftfullt väntar stora fördelar. Vi letar efter lösningar för hållbar livsmedelsförsörjning som kan tillämpas storskaligt – helst globalt – och implementeras snabbt för att få bred effekt. Att hitta de bästa initiativen bland hundratals nominerade bidrag kräver världsledande expertis och erfarenhet.

Juryn

 • Prof. Shenggen Fan

  Ordförande professor vid Kinas Jordbruksuniversitet där han leder ett nationellt innovationsteam som fokuserar på livsmedelsekonomi och policy. Från 2009 till 2019 var Shenggen Fan (樊胜根) generaldirektör för International Food Policy Research Institute (IFPRI); internationella jordbruksforskningscentret. Shenggen Fan har arbetat med landsbygdsutveckling, fattigdomsminskning, hunger, livsmedelssäkerhet och näring i Kina, Indien och Afrika.

 • Prof. Jessica Fanzo

  Bloomberg Distinguished Associate Professor of Global Food and Agriculture Policy and Ethics; docent i global livsmedels- och jordbrukspolicy och etik vid Johns Hopkins Berman institutet för bioetik. Jess Fanzo är specialist inom kost, näring och livsmedelssäkerhet.

 • Dr. Line Gordon (co-chair)

  Chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, docent i naturresurshantering med fokus på hållbarhet av vatten, mat och biosfären. Line Gordon är styrelseledamot i EAT Foundation.

 • Prof. David Nabarro

  Professor i internationell hälsa vid Imperial College London. David Nabarro har arbetat inom FN med sjukdomsutbrott och hälsofrågor, livsmedelssäkerhet och näring, klimatförändringar och hållbar utveckling. Han för närvarande Världshälsoorganisationens speciella sändebud för coronapandemin.

 • Magnus Nilsson

  Chef för MAD Academy, en plattform för utbildning och inspiration inom restaurangnäringen vars mål är att göra matsystemet uthålligt. Magnus Nilsson är författare, matfilosof och före detta krögare på internationellt erkända restaurangen Fäviken Magasinet i Jämtland.

 • Paul Polman

  Skapare av Imagine, en stiftelse som arbetar för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar och tillhandahåller verktyg för verksamheter att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Paul Polman var tidigare VD för brittisk-holländska bolaget Unilever.

 • Prof. Johan Rockström (co-chair)

  Professor i jordsystemvetenskap vid universitetet i Potsdam och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research; Potsdam institutet för research om klimatpåverkan. Johan Rockström är ordförande i EAT Foundation och Earth League.

 • Prof. Olivier De Schutter

  Medordförande i International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food); internationella expertpanelen för hållbara matsystem. Olivier De Schutter är professor vid universitetet i Louvain. Från 2008 till 2014 var han FN:s oberoende expert för rätten till mat. 2020 blev han utnämnd till FN:s oberoende expert för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.

 • Dr. Lindiwe Sibanda

  VD och uppdragschef för Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN); nätverket för mat-, jordbruks- och naturresurspolicyanalys. Lindiwe Sibanda är medlem i SDG Target by 2030 Champions 12.3 och African Union Commission (AUC); afrikanska unionens kommission. Hon har fått många utmärkelser för sitt arbete med jordbruks- och livsmedelssäkerhet i Afrika.

 • Prof. Rami Zurayk

  Professor i ekosystemhantering på fakulteten för jordbruks- och matvetenskap vid Amerikanska universitetet i Beirut. Rami Zurayks research undersöker matpolitik och lokala matsystem samt relationen mellan natur och livsuppehälle.