fbpx

Om Curt Bergfors

Entreprenör och filantrop

 

Curt Bergfors, en förgrundsgestalt inom svensk restaurangnäring, föddes den 27 februari 1949 i en gruvarbetarfamilj i Gällivare, Lappland. Redan som femtonåring bestämde han sig för att inte bara bli ekonomiskt oberoende utan också att ta ett ansvar utanför den egna verksamheten och hjälpa utsatta människor.

Pionjär inom hållbart företagande och miljöarbete

 

Även om Bergfors startat flera företag och engagerat sig i många fler, är han mest känd som grundare, huvudägare och arbetande ordförande i MAX Burgers AB, Sveriges ledande burgarkedja. Internationellt erkänt som pionjär inom hållbart företagande har företaget varit klimatneutralt sedan 2008 genom att kompensera för sitt fulla växthusgasavtryck över hela värdekedjan genom beskogningsprojekt i Afrika. År 2018 blev MAX det första klimatpositiva större företaget i världen, genom att kompensera sina växthusgasutsläpp till 110 procent. I december 2019 tilldelades Max FN:s Climate Change Action Award för detta arbete.

Curt Bergfors har också engagerat sig i projekt för tillgänglighet och mångfald i arbetslivet. Sedan 2006 har MAX samarbetat med Samhall för att öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Själv rullstolsanvändare sedan en dykolycka 1986 har Bergfors djup förståelse i frågan om funktionell mångfald.

Kamp mot extrem fattigdom och dess hälsoproblem

 

Sedan 2005 har Curt Bergfors stöttat olika projekt som bekämpar fattigdom och främjar hälsa i utsatta länder. 2008 donerade han nio procent av aktierna (preferensaktier) i MAX moderbolag till en nybildad stiftelse, Stiftelsen Rättvis Fördelning. Denna stiftelse har hittills erhållit 200 miljoner kronor, varav 100 miljoner under de senaste tre åren. Medlen fördelas i projekt som utvecklar och säkerställer grundläggande hälsovård i fattigdomsutsatta områden i Afrika och Haiti, och som arbetar för att återuppbygga infrastruktur och lokala ekonomier efter naturkatastrofer.

The Curt Bergfors Foundation is funded privately by Curt Bergfors.

The foundation is formed in recognition of the peril that our current system of food management poses to the climate and the biosphere, and with the conviction that it must be radically reformed if future generations—and the planet itself—are to survive and thrive.