Med sikte på nytänkare och omskapare

På jakt efter förnyare och förändringsagenter inom matområdet

Curt Bergfors Food Planet Prize har som syfte att identifiera, lyfta fram och belöna nytänkande initiativ och projekt, som kan hjälpa till i omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning som inte äventyrar planetens livsmiljö och stabilitet.

Uppmaningen att nominera till Food Planet Prize är öppen för alla, världen runt, hela tiden. Förslag till nomineringar analyseras initialt av specialister och forskare kopplade till prissekretariatet. Initiativ som kvalificerat sig till nästa steg djupanalyseras och utvärderas av en internationell jury med världsledande forskare och specialister inom relevanta kunskapsområden. Juryarbetet leds av Professor Johan Rockström, Joint Director för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, och Docent Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Ett antal pris delas ut varje år, vardera med en prissumma på 1 miljon USD (amerikanska dollar).


The Food Planet Prize

har två sök- och fokusområden:

1

Amplify & Accelerate!

Beprövade lösningar, mogna att skala upp och få effekt snabbt

Initiativ som redan visat sig kunna bidra till ett hållbart matsystem – med goda möjligheter att få snabbt och brett genomslag, helst globalt.

2

Rethink & Reshape!

Nytänkande initiativ med stor förändringskraft på lite sikt

Verkliga innovationer som kan hjälpa oss att tänka radikalt nytt kring vår mat och hur den kommer till, med potential att förändra i grunden.

Nominera för 2021 och bidra till att rädda matplaneten

Curt Bergfors Food Planet Prize har som mål att belöna banbrytande initiativ över hela livsmedelskedjan och från alla delar av världen, som kan bidra till att omforma matplaneten och lösa dess utmaningar. Priset belönar idéer med potential att göra skillnad globalt – både sådana som redan visat sig kunna till ett hållbart matsystem och helt nya initiativ som kan vara nyckeln till att ändra vårt matsystem i grunden.
  • Beskriv initiativet som du vill nominera (500 ord eller mindre).
  • Den nominerade

  • Nuvarande position och organisation (valfri)
  • (eller när organisationen grundades)
  • Den som nominerar