Med sikte på nytänkare och omskapare

På jakt efter förnyare och förändringsagenter inom matområdet

Curt Bergfors Food Planet Prize har som syfte att identifiera, lyfta fram och belöna nytänkande initiativ och projekt, som kan hjälpa till i omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning som inte äventyrar planetens livsmiljö och stabilitet.

Uppmaningen att nominera till Food Planet Prize är öppen för alla, världen runt, hela tiden. Förslag till nomineringar analyseras initialt av specialister och forskare kopplade till prissekretariatet. Initiativ som kvalificerat sig till nästa steg djupanalyseras och utvärderas av en internationell jury med världsledande forskare och specialister inom relevanta kunskapsområden. Juryarbetet leds av Professor Johan Rockström, Joint Director för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, och Docent Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Ett antal pris delas ut varje år, vardera med en prissumma på 1 miljon USD (amerikanska dollar).


The Food Planet Prize

har två sök- och fokusområden:

1

Amplify & Accelerate!

Beprövade lösningar, mogna att skala upp och få effekt snabbt

Initiativ som redan visat sig kunna bidra till ett hållbart matsystem – med goda möjligheter att få snabbt och brett genomslag, helst globalt.

2

Rethink & Reshape!

Nytänkande initiativ med stor förändringskraft på lite sikt

Verkliga innovationer som kan hjälpa oss att tänka radikalt nytt kring vår mat och hur den kommer till, med potential att förändra i grunden.

Hur hittar vi initiativen som kan möta utmaningen och rädda matplaneten?

Omställningen till ett hållbart matsystem är avgörande för vår framtid och kommer att innebära en enorm risk om vi misslyckas, och lika stora fördelar om vi lyckas. Vi är ute efter lösningar som snabbt kan appliceras och användas på bred front – helst globalt. Varje år belönas initiativ och personer som arbetar för att rädda matplaneten. Nominering för 2021 kan göras t o m 31 maj.

 • Granskning

  Juni - Alla förslag och nomineringar analyseras av sekretariatet och dess specialister

 • Jurybedömning

  September - Juryn för the Food Planet Prize gör sitt urval och sin bedömning av nominerade initiativ

 • Finalister

  Oktober - Slutkandidaterna och deras initiativ presenteras

 • Pristagare

  November - Pristagarna till Food Planet Prize aviseras

Juryn

Att ställa om till ett uthålligt matsystem för att säkra vår och planetens framtid, det är Matplanetens utmaning. Om allt fortsätter som idag tar vi existentiella risker. Om vi ställer om tillräckligt kraftfullt väntar stora fördelar. Vi letar efter lösningar för hållbar livsmedelsförsörjning som kan tillämpas storskaligt – helst globalt – och implementeras snabbt för att få bred effekt. Att hitta de bästa initiativen bland hundratals nominerade bidrag kräver världsledande expertis och erfarenhet. Juryns ordförandeskap delas mellan Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap vid universitetet i Potsdam samt chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Line Gordon, docent vid och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Läs mer om juryn här

Vem kan nominera?

Vem som helst kan nominera till priset – det går bra att nominera sitt eget initiativ eller projekt, eller någon annans.

Valbarhet

Den nominerade kan vara en nu levande person, grupp, institution, organisation eller start-up. Projektet kan vara helt fristående eller tydligt avgränsat i ett företag eller en organisation. Vi vill se initiativ med olika fokus och bakgrund. De kan vara forskningsdrivna eller erfarenhetsbaserade, tänkta för industriell drift eller småskaligt hantverk, bygga på social förändring eller avancerad teknologi. Att de ska ha potential att skalas upp och tillämpas i praktiken, är däremot ett krav.

Kriterier

Vi utvärderar de nominerade initiativen utifrån sex olika kriterier: tematisk relevans, innovationsförmåga, genomförbarhet, snabb effekt, skalbarhet och potential till systemförändring. Läs mer om kriterierna.

 

Nominera för 2021 och bidra till att rädda matplaneten

Curt Bergfors Food Planet Prize har som mål att belöna banbrytande initiativ över hela livsmedelskedjan och från alla delar av världen, som kan bidra till att omforma matplaneten och lösa dess utmaningar. Priset belönar idéer med potential att göra skillnad globalt – både sådana som redan visat sig kunna till ett hållbart matsystem och helt nya initiativ som kan vara nyckeln till att ändra vårt matsystem i grunden.
 • Beskriv initiativet som du vill nominera (500 ord eller mindre).
 • Den nominerade

 • Nuvarande position och organisation (valfri)
 • (eller när organisationen grundades)
 • Den som nominerar