På jakt efter idéer och lösningar som kan säkra vår långsiktiga livsmedelsförjning utan att förstöra planeten

För att värna biosfären – vår gemensamma livsmiljö – måste vi lägga om vårt sätt att producera och konsumera mat; uthålligt och säkert inom de gränser som gäller för planetens stabilitet. Vi måste rädda matplaneten, så att den kan fortsätta försörja oss alla.

Stor bredd i lösningarna - för att möta de olika utmaningarna

Rapport

The Foul Breath of Climate Change

Thousands of mussels steaming to death in the warm, low tide of a New Zealand beach, glaciers threatening to melt into summer avalanches in the Italian Alps, and the western U.S. ablaze. The ugly effects of climate change are felt all over the world. It’s vital to understand how our failing food system impacts the climate and the stability of our living environment. The way we produce and consume food is preventing us from reaching the 1.5°C target of the Paris Climate Accord.

Professor Johan Rockström is Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) and Professor in Earth System Science at the University of Potsdam

Dr. Lila Warszawski is a research analyst at PIK.

Läs hela rapporten
Läs hela rapporten

Vi blir allt fler i världen

Så som vi lever behöver vi 1,6 jordklot, redan idag

Vi lever i Antropocen, människans tidsålder, en epok i planeten Jordens utveckling som präglas av människans påverkan på geologi och ekosystem. Våra livsmedelssystem står för en stor del av denna påverkan och belastar allt mer det tunna och bräckliga skikt av livsmiljö som finns ytterst runt jordklotet; biosfären.

Redan idag är vi nästan 8 miljarder människor och världsbefolkningen växer snabbt. Enligt prognoserna ökar antalet människor med cirka 70 miljoner per år och vi kommer att vara närmare 10 miljarder år 2050. Det kommer att innebära ett ökat tryck på biosfären. Ändrar vi inte vårt att sätt att leva och hantera Jordens resurser och deras inbördes beroenden riskerar vi att passera allt fler gränser för planetens uthållighet med katastrofala effekter på fortsatt liv.