Food Planet Prize belönar idéer och lösningar som kan bidra till att ställa om till en uthållig matförsörjning i harmoni med en livskraftig planet.

Aktuellt

Här hittar du kortare nyhetsartiklar om matplanetens utveckling som sätter vår tids mest brännande frågor i sitt större sammanhang.

Alla artiklar

För att skydda biosfären – vår gemensamma livsmiljö – måste vi lägga om vårt sätt att producera och konsumera mat; uthålligt och säkert inom de gränser som gäller för planetens stabilitet. Vi måste rädda matplaneten, så att den kan fortsätta försörja oss alla.

Vi är snart 8 miljarder människor

Så som vi lever, behöver vi 1,6 jordklot – redan idag

Vi lever i Antropocen, människans tidsålder, en epok i planeten Jordens utveckling som präglas av människans påverkan på geologi, klimat och ekosystem. Våra livsmedelssystem står för en stor del av denna påverkan och belastar alltmer det tunna och bräckliga skikt av livsmiljö som finns ytterst runt jordklotet; biosfären.

Redan idag är vi nästan 8 miljarder människor och världsbefolkningen växer snabbt. Enligt prognoserna ökar antalet människor med cirka 70 miljoner per år och vi kommer att vara närmare 10 miljarder år 2050. Det kommer att innebära ett ökat tryck på biosfären. Ändrar vi inte vårt att sätt att leva och hantera jordens resurser och deras inbördes beroenden, riskerar vi att passera allt fler av planetens tröskelgränser med katastrofala effekter på fortsatt liv.

Food Planet Prize – det största priset inom matområdet

Vi kan inte förändra dagens matsystem genom att bara finjustera nuvarande metoder och konsumtionsmönster. Vi behöver också skapa utrymme för verkligt nyskapande idéer. Sedan 2020, delar Curt Bergfors Foundation årligen ut två priser på en miljon US dollar vardera till innovativa lösningar som kan bidra till omställningen till ett hållbart matsystem. För att markera situationens allvar delades fyra priser på en miljon US dollar vardera ut det första året.

Läs mer om priset

Curt Bergfors – Grundare, entreprenör och filantrop

Övertygad om att matplaneten återigen kan bli hållbar, valde Curt Bergfors att instifta Food Planet Prize år 2019. Han har även grundat hamburgerkedjan MAX Burgers AB, en internationellt erkänd och prisad pionjär när det gäller hållbarhet, samt därutöver en stiftelse som bekämpar fattigdom och bedriver sjukvård i fattiga länder.

Läs mer om Grundaren