Hjälp oss hitta dem som kan rädda matplaneten

Har du, eller känner du till, en idé som kan bidra till att rädda matplaneten? Vi letar efter briljanta idéer och projekt som kan bidra till att ställa om till ett hållbart matsystem. Två pristagare kommer att belönas med 1 miljon US dollar vardera.

Vi välkomnar nomineringar från hela världen. Vem som helst kan nominera till priset – det går bra att nominera sitt eget initiativ eller projekt, eller någon annans. Vi utvärderar de nominerade initiativen utifrån sex olika kriterier: tematisk relevans, innovationsförmåga, genomförbarhet, snabb effekt, skalbarhet och potential till systemförändring.

2021 års nominering stängde 31 maj. Alla nomineringar som inkommer efter detta datum kommer att hanteras inom ramarna för 2022 års pris

Nominera för 2021 och bidra till att rädda matplaneten

Curt Bergfors Food Planet Prize har som mål att belöna banbrytande initiativ över hela livsmedelskedjan och från alla delar av världen, som kan bidra till att omforma matplaneten och lösa dess utmaningar. Priset belönar idéer med potential att göra skillnad globalt – både sådana som redan visat sig kunna till ett hållbart matsystem och helt nya initiativ som kan vara nyckeln till att ändra vårt matsystem i grunden.
 • Beskriv initiativet som du vill nominera (500 ord eller mindre).
 • Den nominerade

 • Nuvarande position och organisation (valfri)
 • (eller när organisationen grundades)
 • Den som nominerar

Kriterier för utvärdering

 • Relevans – fokusområde och dess betydelse. Vilket av livsmedelssystemets problem adresseras och vilken typ av förändring eftersträvas?  
 • Innovation – nytänkande och/eller förändring. På vilket sätt skapar initiativet förändring och varför är det viktigt jämfört med nuvarande metoder?  
 • Tid för genomslag – Betydande effekt inom en tioårsperiod eller snabbare. Vilket stadium befinner sig initiativet i just nu och när kan ett fullskaligt genomslag väntas i idealfallet?  
 • Skalbarhet – Kapacitet för brett genomslag. Hur brett kan initiativet implementeras på nationell, regional eller global basis? Utmaningen är global och därför krävs att lösningarna kan användas internationellt.
 • Evidens – Belägg för att idén fungerar eller har potential att fungera. Vilken teoretisk underbyggnad eller praktisk/operationell erfarenhet finns?  
 • Systematiskt genomslag – Effekter i ett bredare sammanhang. Medför initiativet några ytterligare ekonomiska, miljömässiga, sociala eller hälsofördelar?