Food Planet Prize 2020 - vi dubblar insatsen och ökar takten

2020 delar vi ut fyra priser på 1 miljon dollar vardera

Curt Bergfors Food Planet Prize har som syfte att identifiera, lyfta fram och belöna nytänkande initiativ och projekt, som kan hjälpa till att ställa om till en hållbar livsmedelsförsörjning under innevarande decennium. Under 2020 – vårt första år – har vi tagit emot mer än 650 nomineringsförslag från alla delar av världen. Det visar på en "global community" som med stort engagemang tar sig an matfrågan i all dess komplexitet

Att forma om matsystemet i grunden kräver en väldig idérikedom och många olika angreppssätt och lösningar – även initiativ som tänker så nytt att etablerade värdekedjor utmanas, liksom föreställningar om vad mat är och hur den kan produceras. Utmaningen är global, varför också lösningarna måste ha potential att skalas upp globalt. För att förändring ska bli möjlig krävs politisk vilja, riskvilligt kapital och konsumenter som tar sitt ansvar. Det krävs insikt, det krävs mod.

Finalisterna och pristagarna i Food Planet Prize 2020 representerar några av de många vägar vi behöver utforska för att rädda vår matplanet. Mot bakgrund av allt starkare nödsignaler från både människor och planeten har Stiftelsen Curt Bergfors Foundation beslutat att fördubbla sin initiala insats i att stödja räddningsarbetet. 2020 delar vi ut fyra priser – istället för två – på vardera 1 miljon USD.

På Food Planet Prize jurys initiativ, så delas ett av priserna mellan två finalister som båda arbetar inom området insektsbaserat protein.

"Vårt matsystem är trasigt, och planeten far illa. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka vara en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och med dessa utmärkelser"

Curt Bergfors, grundare

Efter omfattande urvalsprocesser och juryarbete, har vi nu äran att presentera nio finalister. Dessa initiativ representerar några av de vägar vi behöver ta för att på olika sätt bidra till att möta matplanetens utmaning: säkra vår långsiktiga livsmedelsförsörjning utan att förstöra vår planet. Food Planet Prize finalister 2020 presenteras nedan (i alfabetisk ordning).

Hur hittar vi initiativen som kan möta utmaningen och rädda matplaneten?

Omställningen till ett hållbart matsystem är avgörande för vår framtid och kommer att innebära en enorm risk om vi misslyckas, och lika stora fördelar om vi lyckas. Vi är ute efter lösningar som snabbt kan appliceras och användas på bred front – helst globalt. Varje år belönas initiativ och personer som arbetar för att rädda matplaneten. Under 2020 togs mer än 650 nomineringar emot, från hela världen.

 

 • Granskningen

  Alla förslag och nomineringar analyseras av sekretariatet och dess specialister – löpande

 • Jurybedömningen

  Juryn för the Food Planet Prize gör sitt urval och sin bedömning av nominerade initiativ – september/oktober

 • Finalisterna

  Slutkandidaterna och deras initiativ presenteras – november

 • Pristagarna

  Pristagarna till Food Planet Prize aviseras – december

Nominera för 2021 och bidra till att rädda matplaneten

Curt Bergfors Food Planet Prize har som mål att belöna banbrytande initiativ över hela livsmedelskedjan och från alla delar av världen, som kan bidra till att omforma matplaneten och lösa dess utmaningar. Priset belönar idéer med potential att göra skillnad globalt – både sådana som redan visat sig kunna till ett hållbart matsystem och helt nya initiativ som kan vara nyckeln till att ändra vårt matsystem i grunden.
 • Beskriv initiativet som du vill nominera (500 ord eller mindre).
 • Den nominerade

 • Nuvarande position och organisation (valfri)
 • (eller när organisationen grundades)
 • Den som nominerar

 

Criteria

Nominees can be individuals (living), groups, institutions, organizations, start-ups fully committed to the initiative in question, or clearly identified projects in existing companies and institutions. We welcome a broad range of nominees, they can be R&D-focused, science-based or derived from practice, industrial or domestic, entrepreneurial or institutional, social/behavioural or super hi-tech – but they must have scale and global applications potential.

Who can nominate

The nomination process is open for everyone: anyone can submit a nomination, one’s own initiative/project or somebody else’s.