Många goda krafter för att ställa om matplaneten

Det är nu det gäller. Vår matförsörjning och hela vår livsmiljö är hotade – inte bara på sikt, utan redan idag. Vi lär oss allt mer om matsystemets svagheter, och många runt världen arbetar på att hitta lösningar och nya, kreativa infallsvinklar på utmaningen; att säkra en långsiktig livsmedelsförsörjning som inte äventyrar planeten.

Biosfären är en känslig och mycket komplex organism. Vi människor är en del av den, tillsammans växter, djur och alla andra levande varelser. Under de senaste 50 åren har vi utsatt denna vår livsmiljö för kraftigt ökad stress. Snabb befolkingsökning, ekonomisk tillväxt och förhöjd levnadsstandard för miljarder människor har inte bara frestat hårt på naturresurserna, utan drivit på en dramatisk klimatförändring som äventyrar planetens stabilitet. En av de starkast pådrivande faktorerna är vårt matsystem – allt från jordbruk, förädling och distribution till konsumtion, inklusive att vi slänger en tredjdel av all mat som produceras. Vår livsmedelsförsörjning måste tänkas om, skapas om. Från att vara en del av problemet måste vår mat bli en del av lösningen.

Varje år – med start 2020 – kommer The Food Planet Prize att leta efter och stödja idéer och lösningar som kan bidra till att ställa om till en uthållig matförsörjning i samklang med en frisk och hållbar planet.

Stor bredd i lösningarna - för att möta utmaningarna från olika håll

Rapport

The Foul Breath of Climate Change

Thousands of mussels steaming to death in the warm, low tide of a New Zealand beach, glaciers threatening to melt into summer avalanches in the Italian Alps, and the western U.S. ablaze. The ugly effects of climate change are felt all over the world. It’s vital to understand how our failing food system impacts the climate and the stability of our living environment. The way we produce and consume food is preventing us from reaching the 1.5°C target of the Paris Climate Accord.

Professor Johan Rockström is Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) and Professor in Earth System Science at the University of Potsdam

Dr. Lila Warszawski is a research analyst at PIK.

Läs hela rapporten
Läs hela rapporten