Archives: Press

Stockholm, 15 november 2022

Stiftelsen Curt Bergfors är stolt över att kunna tilldela 2022 års Food Planet Prize och den tillhörande prissumman om två miljoner dollar vardera, till ColdHubs för dess arbete med att radikalt minska svinnet av mat i producentledet i Nigeria, Afrikas folkrikaste land, och till Global Mangrove Alliance, för dess kooperativa modell för bevarandet av mangroveskogar.

Vi vill särskilt lyfta fram årets vinnare för att de sätter försörjningen för de som producerar livsmedel först i kampen mot miljöförstöring. För ColdHubs leder minskningen av matsvinn till ökade inkomster hos jordbrukare samtidigt som miljöpåverkan minskar hållbart och långsiktigt. Global Mangrove Alliance strategi handlar i sin tur om att skapa möjligheter för fiskare i jordens mangroveområden att leva på sitt fiske och därmed generera lokal drivkraft för att skydda dessa livsviktiga ekosystem.

ColdHubs

Varje år förlorar småbrukare i Afrika, Latinamerika och Sydostasien en fjärdedel av sin produktion till följd av svinn. Genom att minska förlusterna efter skörd med upp till 80 procent skapar ColdHubs kylrum enorma fördelar för både natur och människor i några av världens mest utsatta områden. Projektet bidrar till positiva effekter för 12 av 17 av FN:s globala hållbarhetsmål, bland andra fattigdomsbekämpning, livsmedelssäkerhet, jämställdhet, och hållbar energi för alla

En lantbrukare som kan hålla sina produkter fräscha i 21 dagar i stället för två dagar kommer att sälja en större del av sitt lager, detta ökar inte bara bondens inkomst utan gör så att en större del av den mat som produceras också äts. Solpanelerna som driver kylrummen och ColdHubs pay-as-you-store-modell för betalning gör att kostnaderna för att utnyttja kylrummen blir så låga att även de allra fattigaste jordbrukarna kan dra nytta av dem. Företaget, som startades 2015, har hittills byggt 72 soldrivna kylrum, varav 54 sköts kooperativt, som en del av de utomhusmarknader som utgör ryggraden i det nigerianska livsmedelssystemet. Man är i färd med att bygga ytterligare 40 enheter i mer avlägsna områden i Nigeria, och snart även i Benin, Rwanda, Kenya med flera länder.

Global Mangrove Alliance

De senaste 50 åren har 50 procent av världens mangroveskogar med förödande konsekvenser för miljön som följd. Dessa skogar i gränslandet mellan hav och land fungerar som naturliga buffertzoner mot stormar och översvämningar, de agerar naturligt skydd mot klimatförändringarnas effekter, och de utgör hotspots för den biologiska mångfalden. Genom sin roll som barnkammare för många av de fiskarter som vi sedan äter är de dessutom en oumbärlig byggsten i matsystemet.

Global Mangrove Alliance har som mål att vända minskningen av mangroveskog och att göra det genom en kombination av vetenskap, traditionella bevarandeåtgärder och lokalt samhällsengagemang. Global Mangrove Alliance vill skapa långsiktig lokal motivation att skydda dessa platser genom att göra det möjligt att livnära sig på de naturvärden som skogarna generar, främst genom fiske.

De fem organisationer som ingår i Global Mangrove Alliance är Conservation International, Nature Conservancy, Wetlands International, Internationella naturvårdsunionen och Världsnaturfonden. En stor styrka i projektet är att man eftersom man är verksam i samtliga delar av världen där mangroveskogar finns, kan dra lärdom från lyckade initiativ i lokala projekt och snabbt sprida dem i hela sitt nätverk för global effekt.

Båda vinnarna granskades och valdes ut bland hundratals nominerade, och slutligen tio finalister, av en jury bestående av världsledande experter på livsmedelssystem och miljöfrågor.

Om juryn

Food Planet Prize består av tio jurymedlemmar från fyra kontinenter och representerar hela livsmedelssystemet, från jordbrukare till forskare. Detta garanterar den mångfald av åsikter och perspektiv som är nödvändig för att utvärdera något så komplext som hur vi bäst lagar ett trasigt matsystem. Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, generaldirektör för Food Planet Prize, delar ordförandeskapet för juryn.

Om Food Planet Prize

Food Planet Prize är världens största miljöpris och kan endast gå till projekt som arbetar för att minska matsytemets påverkan på miljön. Varje år får två vinnare två miljoner dollar vardera i syfte att snabbt kunna skala upp och bidra till att lösa de utmaningar som matplaneten står inför. Priset välkomnar initiativ från hela världen och alla delar av matystemet, så länge de kan hjälpa mänskligheten att övergå till ett mer hållbart livsmedelssystem inom detta årtionde. Vem som helst kan nominera sig själv, eller någon annan.

Stiftelsen Curt Bergfors

Stiftelsen Curt Bergfors Bergfors skapades 2019 för att påskynda övergången till ett hållbart matsystem genom att stötta de som kan förändra världen till det bättre, om de bara får en chans. Stiftelsen finansierar både prissumman, och processen för att hitta vinnarna med kapital som donerats av den numera bortgångne Curt Bergfors.

För bilder, logotyper och citat, se vårt pressrum.

Press contacts

Paola Kibingua Norström
Communications Manager
Food Planet Prize
press@foodplanetprize.org
+46 73 660 73 76

Emma Barnes
Communications Officer
Global Mangrove Alliance
Emma.Barnes@wwfus.org

Hardy Chinedu Nwadike
Communications Officer
ColdHubs Limited
chinedu@coldhubs.com

Archives: Press

B4Plastics och GreenWave tilldelas Curt Bergfors Food Planet Prize 2021 för sin utveckling av material till nedbrytbar fiskeutrustning, respektive hållbar havsodling. Prissumman är på två miljoner dollar vardera. Det innebär att världens största miljöpris nu är svenskt och handlar om mat.

Stiftelsen har fördubblat prissumman till innovativa projekt som kan bidra till ett hållbart matsystem – från en miljon till två miljoner dollar per pristagare.

”Ingen annan mänsklig aktivitet skadar miljön mer än vårt sätt att producera, transportera och konsumera mat. Det är därför självklart att det globalt sett största miljöpriset ska belöna innovativa lösningar som drastiskt kan förändra detta. Genom att vi nu fördubblar prissumman hoppas vi att vinnarna snabbare ska kunna nå sin fulla potential och bidra till en hållbar matplanet som kan försörja oss alla”, säger Curt Bergfors, grundare av Curt Bergfors Foundation.

B4Plastics

En stor del av alla plastföroreningar i världshaven kommer från trasiga och övergivna fiskeredskap, så kallade spöknät. Förutom att dessa nät, burar och rep till slut mals ner till mikroplast av havets rörelser och tas upp i näringskedjan, skadar de det marina livet medan de fortfarande är hela. Upp till 30 procent av alla fiskar som fastnar i våra fiskeredskap snärjs i sådana som ingen längre har kontroll över. Fiskarna dör därmed helt i onödan och utan att ens tas upp ur vattnet.

Pristagaren B4Plastics från Belgien, utvecklar inom projektet GLAUKOS, starka och funktionella polymermaterial till fiskeredskap, som till skillnad från nuvarande plastmaterial är helt nedbrytbara. Med dessa nya material är det möjligt att förbestämma ett redskaps livslängd i vattnet. Därmed kan man också garantera att redskapet, om det oavsiktligt blir kvar under ytan, varken fortsätter skörda liv över tid eller bidrar med föroreningar som konventionella fiskeredskap gör.

GreenWave

De metoder som idag används för att utvinna mat från haven är ofta allt annat än hållbara – haven håller på att utarmas och det är vi människor som är ansvariga. I förhållande till hur stor del av jordytan som upptas av vatten jämfört med till exempel jordbruksmark, är andelen av det vi äter från havet dessutom förvånansvärt liten. Det står klart att vi inte enbart behöver se oss om efter fler sätt att producera mat från de marina miljöerna, utan också betydligt bättre sätt.

Pristagaren GreenWave från USA, är en icke-vinstdrivande organisation som har utvecklat ett system för havbaserad odling med mycket litet miljöavtryck. För att skapa global förändring har de valt en utbildningsbaserad modell för spridning av sitt system. Detta i stället för en mer traditionell sådan där man snarare skalat upp sin idé i egen regi, och därmed riskerat att begränsa dess förändringspotential till företagets egen tillväxttakt. GreenWaves mål är att inom tio år tillhandahålla kunskap, material och support till 10 000 hållbara havsodlingar fördelade över 400 000 hektar havsyta.

Pristagarna väljs ut baserat på rekommendation från Food Planet Prize jury, som består av experter från hela matsystemet, från bönder och matproducenter, till strategiska beslutsfattare och forskare. Ordförandeskapet i Food Planet Prize jury delas mellan Johan Rockström, Professor och Director på Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, kock och ansvarig för MAD Academy samt generaldirektör i Food Planet Prize. Genom sina olika kompetenser säkrar de den nödvändiga balansen mellan vetenskap och praktik.

Läs mer om pristagarna och varför de fick priset.

Här kan du även hämta bilder på pristagarna och juryn samt nominera till 2022 års pris.


För mer information och kontakt med Food Planet Prize talespersoner Johan Rockström och Magnus Nilsson, kontakta gärna:
Press@foodplanetprize.org

Curt Bergfors Foundation instiftades 2019. Stiftelsens uppdrag är att driva en snabb omställning till ett hållbart globalt matsystem genom forskningsbidrag, utmärkelser, och informationsinsatser. Merparten av aktiviteterna tar sin utgångspunkt i Food Planet Prize. Visionen är en säkrad global livsmedelsförsörjning och en välmående planet.

Archives: Press

Curt Bergfors Foundation och Food Planet Prize meddelar med stor sorg att vår medgrundare och verkställande direktör Lars Peder Hedberg har avlidit, 72 år gammal. Lars Peder avled söndagen den 7 november 2021 på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm efter en lång tids kamp mot cancer.

Tillsammans med medgrundaren Curt Bergfors tog Lars Peder fram konceptet för världens största pris inom matområdet, Food Planet Prize, och hur det ska bidra till en mer välnärd världsbefolkning och en mer hälsosam planet. Lars Peder ledde stiftelsen Curt Bergfors Foundation sedan starten 2019 och kom att lämna en varaktig prägel inte bara på priset utan även på livsmedelssektorn som helhet.

”Lars Peder var en mycket nära och väldigt kär vän. Han har också varit med i Max Burgers tankesmedja i fyra år. Vi har tänkt, planerat, skapat och haft underbart roliga stunder tillsammans.  Det var så vi skapade Food Planet Prize. Jag kommer att sakna honom så mycket.”  Styrelseordförande och medgrundaren Curt Bergfors

Lars Peder föddes den 30 juli 1949 i Frufällan, en liten stad utanför Göteborg, och var en framgångsrik förläggare och journalist, han fick Stora Journalistpriset 1994, och tidningsman långt innan han började arbeta med Curt Bergfors Foundation. År 1995 kom han in i matbranschen via tidningen Gourmet, där han var delägare, och kom sedan att grunda White Guide – Nordens ledande restaurangguide. Guiden lanserades 2004 och bevakar både gastronomiska trender och stöder en hållbar utveckling inom restaurangbranschen. Lars Peder var även ordförande för den nordiska juryn hos The World’s 50 Best Restaurants.

Ansvarig för världens största livsmedelspris

I mars i år avgick Lars Peder från ledningen för White Guide för att ägna sig helhjärtat åt Food Planet Prize. Hans mångåriga ledarskapserfarenheter, gedigna kunskaper om hållbarhet och inte minst passionen för olika matkulturer kom att ha storbetydelse för stiftelsen och dess arbete med att aktivt stödja omställningen av det globala matsystemet i en mer hållbar riktning.

Vem ersätter Lars Peder?

Den världsberömda kocken och matfilosofen Magnus Nilsson utses nu med omedelbar verkan till ny verkställande direktör för stiftelsen. Han tar också över Lars Peders plats i styrelsen.

Magnus Nilsson har varit en del av Food Planet Prize sedan sommaren 2020 då han blev medlem av juryn. Våren utsågs han till stiftelsens generalsekreterare. Magnus kommer att fortsätta att förverkliga Lars Peders vision och leda arbetet med stiftelsen vidare mot nya djärva mål.

“Jag känner mig djupt bedrövad över Lars Peders bortgång. Jag beundrade hans driv, hängivenhet och aptit för kunskap. Han var en verklig visionär, och jag kommer göra allt för att föra hans arv vidare.”  Magnus Nilsson, nytillträdd generalsekreterare

Vi på Food Planet Prize vill här framföra vårt varmaste och djupaste deltagande i sorgen till Lars Peders familj och vänner.

Om Curt Bergfors Foundation

Stiftelsen stöder aktivt övergången till mer hållbara livsmedelssystem genom forskningsbidrag, utmärkelser och information. Merparten av våra aktiviteter är centrerade kring Food Planet Prize.

Om Food Planet Prize

Curt Bergfors Food Planet Prize delar årligen ut världens största pris inom matområdet. Det belönar innovativa lösningar som kan bidra till skiftet till ett mer hållbart matsystem inom en tioårsperiod.

Kontakt:

Sarah Kullin

Brand and Communications Officer, Curt Bergfors Foundation

sarah.kullin@foodplanetprize.org

+46 73 9 188 618

 

Archives: Press

Den nya professuren ligger i linje med SRC:s nuvarande forskningsarbete, med fokus på en av de största utmaningarna i vår tid: att producera tillräckligt med näringsrik mat för en växande världsbefolkning samtidigt som trycket på planetens klimat och ekosystem måste minska.

 

”Jag är otroligt tacksam för stiftelsens generösa stöd, och ser fram emot att ytterligare kunna stärka SRC och Stockholms universitets forskning kring hur matsystemen kan bidra till positiv förändring för såväl människor som planeten”
Line Gordon

 

Forskning om gastronomiska landskap

Ett av forskningsspåren för Line Gordon kommer att vara scenarioarbete, det vill säga hur olika utvecklingsvägar i Sverige, Norden och globalt kan leda till ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem. Ett annat spår handlar om så kallade gastronomiska landskap, med speciellt fokus på hur matkvalitet och mathantverk kan göra oss till bättre planetskötare.

Ämnesbeskrivningen för professuren är: ”tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling, med studier av interaktioner mellan ekologiska och sociala system, och speciellt hur livsmedelssystemen påverkar biosfären och människans hälsa”.

Line Gordon är en internationellt framstående forskare och är sedan 2018 föreståndare på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet. Hon är docent i systemekologi och har jobbat tvärvetenskapligt med jordbruk, mat, vattenresurser och ekosystemtjänster i många år. Hon är med i styrelsen för EAT Foundation och en av forskningsledarna för det nya forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Tjänsten som professor tillträder hon den 1 mars i år.

 

”Fördjupad kunskap är nyckeln till de lösningar som i slutänden ska bidra till en trygg och hållbar livsförsörjning”
Curt Bergfors

Finansiering från Curt Bergfors Foundation

Stiftelsen bakom professuren grundades 2019 med kapital från den svenska matentreprenören och filantropen Curt Bergfors privata tillgångar.

Förutom professuren har stiftelsen nyligen också lanserat Food Planet Prize, världens största utmärkelse inom mat, som under 2020 delades ut för första gången och omfattade fyra priser på vardera 1 miljon USD.

 

”Professuren är ett grundläggande steg i stiftelsens satsning på forskning och kunskap om matsystemet. Det behövs mer tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och innovativa gränsöverskridande lösningar för att vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion under de närmaste tio åren”
Lars Peder Hedberg, ansvarig i styrelsen för stiftelsen Curt Bergfors Foundation

 

Pressbilder: Bilder på Curt Bergfors finns här och här. Bilder på Line Gordon finns här.

Sarah Kullin,
Brand and Communications Director, the Curt Bergfors Foundation
sarah.kullin@foodplanetprize.org
+46 73 9188618

Sturle Hauge Simonsen,
Head of communications, Stockholm Resilience Centre
sture.hauge.simonsen@su.se
+46 73 7078550

Archives: Press

The Food Planet Prize identifierar, lyfter fram och belönar initiativ och personer som arbetar för att säkra världens livsmedelsförsörjning inom ramarna för en uthållig och livskraftig biosfär. Prissumman är den största på den globala matarenan.

“Vårt matsystem är trasigt, och planeten far illa. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka vara en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och med dessa utmärkelser.”
Curt Bergfors, grundare The Curt Bergfors Foundation

För att idéerna ska få genomslag och kunna bidra till ett hållbart och motståndskraftigt matsystem måste lösningarna kunna genomföras relativt snabbt och i större skala, helst globalt.

“Inverkan av ohållbara matsystem på den globala uppvärmningen och planetens basfunktioner börjar nu märkas. Ett matsystemskifte är nödvändigt; det kräver politisk vilja, stora investeringar och rätt idéer.” 
Johan Rockström, Co-chair, The Food Planet Prize                         

Under 2020, prisets första år, mottogs över 650 nomineringar från hela världen. Detta speglar ett stort och mångsidigt engagemang i att lösa matsystemets brister och nytänka mat i alla led. Färsk forskningsdata visar att hälsoläget för både människor och planeten är på snabbt nedåtgående, och den roll som dagens matsystem spelar har hittills inte uppmärksammats tillräckligt. För att möta utvecklingen – och stimulera ett bredare inflöde av nya idéer och initiativ – har Stiftelsen Curt Bergfors Foundation beslutat att dubbla sina insatser i kampen för ett uthålligt matsystem. Därför delar vi ut fyra priser, istället för två, på vardera 1 miljon USD detta år.

“Pristagarna arbetar inom flera av de områden vi måste utforska för att lägga om till hållbara matsystem. Vi är hedrade att stödja dem i deras arbete – och välkomnar ett ännu bredare spektrum av nomineringar 2021.”
Lars Peder Hedberg, Ansvarig för The Food Planet Prize i Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation

 

Årets Food Planet Prize pristagare är:

Blue Ventures, Storbritannien. En organisation som arbetar med att bevara den marina biologiska mångfalden och trygga tillgången till mat i tropiska kustregioner.

FutureFeed, Australien. Ett forskningsbaserat samarbete som syftar till att begränsa metanutsläpp från nötkreatur med algbaserat fodertillskott.

icipe, Kenya. En ledande forskningspionjär inom området insektsbaserat protein som föda och djurfoder.*

The Land Institute, USA. Ett världsledande forskningsinstitut inom utvecklingen av perenna sädesslag och andra grödor i mångfaldsbaserade odlingssystem.

Sanergy, Kenya och USA. Ett partnerskap som omvandlar ökande organiskt avfall i urbana slumområden till insatsmedel i lantbruket.*

*På rekommendation av Food Planet Prize-juryn delas ett av priserna, då båda aktörerna redan arbetar inom ett viktigt fokusområde: insekter som alternativ källa till mat och djurfoder.

”Juryn har bedömt att pristagarna gjort viktiga framsteg inom sina områden och utvecklat nyskapande lösningar med betydande potential att skalas upp.”
Line Gordon, Co-chair, The Food Planet Prize

Juryn för Food Planet Prize 2020 består av världsledande forskare, beslutsfattare och entreprenörer. Ordförande är Professor Johan Rockström, chef vid Potsdam Institute for Climate Impact Research och Line Gordon, Docent och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Årets pristagare aviserades av Jakob Lundberg, chef för sekretariatet. Dokumentationen finns här: LÄNK

En formell överräckning av priserna kommer ske så fort som möjligt under 2021, när världen återigen har öppnats.

 

Pristagarna

Blue Ventures, tilldelad Food Planet Prize 2020

för

Återuppbyggnaden av tropiska fiskevatten, i nära samarbete med traditionella fiskare, så att utsatta kustsamhällen kan utvecklas och skydda sina marina miljöer

Ett initiativ som återställer svårt skadade marina livsmiljöer, räddar den marina biologiska mångfalden och bygger ett hållbart fiske som förbättrar mattryggheten i resurssvaga kustområden. Ansträngningar att bevara marina kustmiljöer misslyckas ofta då de inte sker i samklang med de lokala samhällenas behov. Blue Ventures framgång bygger på att de arbetar tillsammans med – och tydligt för – lokala fiskare, samtidigt som de återställer kusternas ekosystem. De lokala fiskeorganisationerna engageras i ett lättbegripligt upplägg som också bearbetar de bakomliggande orsakerna till överfiske och utslagning. Det inkluderar hjälp att säkra fiskerättigheter, gemensam fiskeriförvaltning, grundläggande finansiellt stöd, samt utbildning för att minska svinn och förbättra kvalitet och avkastning. Blue Ventures har etablerat lokalt förvaltade havsområden (Locally Managed Marine Area; LMMA) tillsammans med lokalbefolkning och regionala partners över hela Indiska oceanen. De har även utvecklat hållbart vattenbruk och metoder för att integrera lokal hälsovård med arbetet att bevara kustzonens ekosystem.

”Vi stödjer ett globalt team på en otroligt tajt budget. Det här priset gör det möjligt för oss att expandera vårt upplägg de kommande åren.” 

”Jag har spenderat 20 år av mitt liv med att försöka öka den globala medvetenheten om ett område som ignorerats allt för länge.”
Alasdair Harris, grundare

Bild A Harris för nedladdning.

Mer information om Blue Ventures: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-blue-ventures/

FutureFeed, tilldelad Food Planet Prize 2020

 för

Utforskningen av algers potential som metanblockerande fodertillskott för att begränsa effekten av nötkreaturs rapningar, en bidragande källa till den globala uppvärmningen

Ett gemensamt initiativ, under utveckling av Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) i samarbete med Meat & Livestock Australia (MLA) och James Cook universitetet (JCU). Boskapsuppfödning och köttindustrin står för 18% av de totala globala utsläppen av växthusgaser och över hälften av vad livsmedelssektorn släpper ut. Vi behöver akuta lösningar för att begränsa kornas klimatpåverkan, i synnerhet som den globala mjölk- och nötköttskonsumtionen förväntas fortsätta att öka. Tång och alger har länge använts för att dryga ut boskapsfoder där betesmarkerna är magra, en nödlösning som visar sig ha fördelar långt utöver kostnadsbesparingarna. Asparagopsis taxiformis är en rödalg som växer i tropiska, subtropiska och i ökad utsträckning ljumma vatten. Efter att algens potential identifierats har metoden förädlats av specialister i Australien. Över hela världen undersöks nu närbesläktade algarter för liknande vinning och odlingsmöjligheter. Som fodertillskott, även vid låga doser har algerna visat sig kunna minska metangasproduktion med mer än 80%.

“Tack för att ni förstår värdet av detta, för mig är det en livstid av arbete och för andra en framtid av arbete.”

“Vi kommer producera mat och samtidigt reducera växthusgaser som redan finns där – kor kan göra det.”
Rob Kinley, grundare och chefsforskare                                         

Bild R Kinley för nedladdning.

Mer information om Future Feed: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-futurefeed/

 

The Land Institute, tilldelad Food Planet Prize 2020

för

Omställningen till ett naturinspirerat jordbruk med ett lika elementärt som radikalt grepp, som kan få brett genomslag i utvecklingen av en genuint uthållig matplanet

Ett världsledande forskningsinstitut och en föregångare inom utvecklingen och spridningen av nya perenna sorter av befintliga sädesslag (ris, vete och durra) samt odlingsupplägg baserat på blandningar av grödor. Många av problemen inom dagens jordbruk kan återkopplas till dominansen av ettåriga monokulturgrödor och ett kemikalieintensivt jordrbruk. Perenner – grödor som skördas år efter år utan att sås om – kan bidra avsevärt till att minska klimatbelastningen. Detta genom att jordarna får vara i fred längre perioder och därmed inte släpper ifrån sig koldioxid i samma utsträckning och inte heller utarmas kontinuerligt. Fördelarna med vetenskapligt utformade odlingssystem som efterliknar naturens egna cykler och processer är många, inklusive ökad biodiversitet, förbättrad jordhälsa och långsiktigt stabil matförsörjning – på sikt även förbättrad ekonomi för bönderna.

”Detta pris kommer hjälpa oss att lansera New Roots International Initiative på en global arena: Ett avgörande steg i omläggningen till perenna grödor i jordbruket – ett avstamp för vår tillväxt.”

“Vi vill sparka igång en global rörelse för forskning inom området perenna grödor.”
Rachel Stroer, tillförordnad ordförande

Bild R Stroer för nedladdning.

Mer information om The Land Institute: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-the-land-institute/

 

icipe/Sanergy, tillsammans tilldelade Food Planet Prize 2020

 för

Utvecklingen av en underutnyttjad proteinkälla – insekter – utifrån deras förmåga att omvandla organiskt avfall till foder och mat

Insekter har i årtusenden tjänat som mat i många delar av världen. På senare tid har de lyfts fram som en alternativ proteinkälla i vår kost. Deras största potential ligger dock i förmågan att omvandla oätligt organiskt avfall till djurfoder – och i förlängningen mat. ”Insect-tech” kan påtagligt minska behovet av markanvändning för foderproduktionen och etablera cirkulära produktionssystem, som bygger på domesticering av lämpliga insektsarter. Pristagarnas samarbete har resulterat i lösningar som är vetenskapligt baserade och praktiskt genomförbara, i första hand i Afrika. Sanergy fokuserar på problemet med sanitärt och organiskt avfall i storstädernas slumområden, och gör det till en insatsvara i lantbruket. icipe, the International Center for Insect Physiology and Ecology, arbetar med forskningsprogram och teknikplattformar, som INSEFF, “Insects for Food and Feed”. De samarbetar med bönder, beslutsfattare och forskare över hela afrikanska kontinenten och för ut kunskaperna till fältet, vilket direkt förbättrar böndernas försörjningsmöjligheter – i Afrika, och potentiellt utanför kontinentens gränser.

”Det här priset intygar att det vi gör är rätt.”

”4% av det totala proteinbehovet från djurs konsumtion i Kenya ersätts idag med insekter. Vi visar världen att detta är möjligt.”
Dr Segenet Kelemu, director-general, icipe

Bild S Kelemu för nedladdning.

Mer information om icipe: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-icipe-inseff/

”Vårt mål under de kommande fem åren är att hantera över en miljon ton avfall, vilket gör det möjligt för oss att producera stora mängder djurfoder och gödsel, vilket är så viktigt för matsäkerheten.”

”Er support kommer vara katalysatorn för att möjliggöra denna expansion. Det är en game-changer för oss.”
David Auerbach, med-grundare Sanergy                                   

Bild D Auerbach för nedladdning.

Mer information om Sanergy:  https://foodplanetprize.org/entry/finalist-sanergy/

 

Juryn

Johan Rockström, Professor Earth System Science, University of Potsdam och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research

Line Gordon, Docent och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet

Olivier De Schutter, co-chair i International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), professor vid universitetet i Louvain och FNs oberoende expert för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter

Shenggen Fan, chair professor i livsmedelsekonomi och policy vid Kinas jordbruksuniversitet. Före detta generaldirektör för International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor of Global Food and Agriculture Policy and Ethics; docent i global livsmedels- och jordbrukspolicy och etik vid Johns Hopkins Berman institutet för bioetik

David Nabarro, professor i internationell hälsa vid Imperial College London och Världshälsoorganisationens speciella sändebud för coronapandemin

Magnus Nilsson, chef för MAD Academy i Köpenhamn. Författare, matfilosof och före detta krögare på Fäviken Magasinet, Jämtland

Paul Polman, grundare av Imagine, en stiftelse som arbetar för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Före detta verkställande direktör för Unilever

Lindiwe Sibanda, verkställande direktör och uppdragschef för Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN)

Rami Zurayk, professor i ekosystemhantering på fakulteten för jordbruks- och matvetenskap vid Amerikanska universitetet i Beirut

 

Mer information:
https://foodplanetprize.org
secretariat@foodplanetprize.org

Pressbilder: Bilder på Curt Bergfors finns här och här. Bilder på Johan Rockström och Line Gordon finns här och här.

Jakob Lundberg,
Chef över sekretariatet, The Food Planet Prize
jakob.lundberg@foodplanetprize.org

Johan Rockström,
Co-chair, talesperson,  The Food Planet Prize
chair@foodplanetprize.org

Lars Peder Hedberg,
Director-General, talesperson the Curt Bergfors Foundation
lars.p.hedberg@foodplanetprize.org
+46 709 7559910