Pristagare och finalister

Att förändra matsystemet i grunden kräver en väldig idérikedom och många olika angreppssätt och lösningar. Många innovatörer har redan sparkat igång nya initiativ med potential att lösa utmaningarna i dagens matsystem. En del av dessa är så radikala att etablerade värdekedjor utmanas, ibland till och med våra föreställningar om vad mat är och hur den kan produceras. Flera av dessa idéer har potential att skalas upp, även globalt.

Bland alla dessa initiativtagare återfinns entreprenörer, start-ups, forskare, organisationer av olika slag och människor engagerade på gräsrotsnivå. Det brokiga innovatörspektrat illustrerar mångfalden i den "globala gemenskap" som med stort engagemang tar sig an frågan om hållbar livsmedelsförsörjning i all dess komplexitet. De sex finalisterna representerar några av de många områden som vi måste utforska för att kunna rädda matplaneten.

Möt matsystemets innovatörer

Hårt granskade av vårt sekretariat, kvalificerade bland hundratals nomineringar, kortlistade, rankade and framröstade som finalister av juryn – pristagarna genomgår en grundlig utvärderingsprocess. Till slut delas priset ut till dem som har störst potential att hjälpa oss skifta till ett motståndskraftigt matsystem och nå en hållbar livsmedelsförsörjning under innevarande decennium.

Curt Bergfors Foundation delar normalt ut två priser om vardera 1 miljon US dollar årligen. Mot bakgrund av det akuta klimatläget och dess katastrofala effekter på människa och planet, valde stiftelsen att dubbla sin insats 2020, då priset delades ut för första gången. Fyra priser på vardera 1 miljon US dollar delades då ut varav ett delades mellan två pristagare, på juryns initiativ.

År 2020 delades fyra priser om vardera 1 miljon US dollar ut till

"Vårt matsystem är trasigt, och planeten far illa. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka vara en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och med dessa utmärkelser"

Curt Bergfors, Grundare