Att förstå matplanetens utmaningar

Att det globala matsystemet innebär stora påfrestningar på vår planet går inte att förneka. För att kunna hitta lösningar på de problem som är en konsekvens av hur vi producerar, distribuerar och konsumerar mat idag, behöver vi förstå de bakomliggande mekanismerna.

Vi tror att det är avgörande att fler människor förstår hur det globala matsystemet, vår livsmiljö och vi människor hänger ihop. Därför tar vi löpande fram ett antal unika rapporter som beskriver de olika delutmaningar som är kopplade till vår livsmedelsförsörjning och förklarar det komplexa samspelet dem emellan. I dagsläget är rapporterna enbart tillgängliga på engelska.

Som tur är finns det lösningar på många av problemen, en del är ännu i sin linda och andra beprövade och redo att börja användas brett. För att förstå vilken roll de olika angreppssätten kan ha, måste vi ha helhetsbilden. Bland alla de nomineringar som kommer in till oss, väljer våra redaktörer ut och presenterar de mest intressanta initiativen – Editors’ Pick. Tillsammans visar de på bredden och djupet i den kreativa kraftsamling som finns runt om i världen för att ställa om matsystemet. Du hittar dem under fliken ”Inspiration” här ovan.

 • Rapport

  Can we Bring the Oceans Back from the Brink?

  Andrew Merrie

  Läs mer
 • Rapport

  The Foul Breath of Climate Change

  Johan Rockström

  Lila Warszawski

  Läs mer
 • Rapport

  Managing the Food System’s Main Asset: Land

  Afton Halloran

  Läs mer
 • Rapport

  Freshwater: precious and under threat

  Dan Saladino

  Läs mer
 • Rapport

  Biodiversity in farming and nature

  Dan Saladino

  Läs mer