Var med i omställningen till en hållbar matplanet!

Ingen mänsklig aktivitet skadar miljön mer än vårt sätt att producera, transportera och konsumera mat, inklusive allt spill på vägen. Men vill vi ha mat på bordet också imorgon, måste vi ställa om grundligt i hållbar riktning – och det snabbt.

Food Planet Prize instiftades 2019 och bygger på insikten om att det snabbaste sättet att förändra matsystemet är att stötta de visionärer som har idéerna och redan är i full gång. Med 2 miljon USD vardera till två pristagare, är det världens största miljöpriserna och inom matområdet.

Vi är en liten, flexibel organisation med en mycket stor uppgift.

Tillgängliga tjänster

Inga tjänster är för närvarande tillgängliga