fbpx

Juryn

 

En omställning till hållbara livsmedelssystem är helt avgörande för vår framtid. Det är vad Food Planet Challenge handlar om. Ett misslyckande är förenat med stora risker, men om vi lyckas skulle det innebära stora fördelar. Vi letar efter lösningar som kan tillämpas i stor skala, helst globalt, i snabb takt. För att vi ska kunna hitta dessa lösningar bland flera hundra nomineringar har vi tagit hjälp av världsledande experter med stor erfarenhet.

Juryn för Food Planet Prize består av följande personer:

Prof. Shenggen Fan

Professor i livsmedelsekonomi och livsmedelspolitik vid Kinas jordbruksuniversitet. Leder för närvarande ett nationellt innovationsteam inom livsmedelsekonomi och -politik vid universitet. Shenggen Fan (樊胜根) var generaldirektör för International Food Policy Research Institute (IFPRI) mellan 2009 och 2019. Han har arbetat med landsbygdsutveckling, fattigdomsbekämpning, hunger, livsmedelssäkerhet och näringslära i Kina, Indien och Afrika.

Prof. Jessica Fanzo

Bloomberg Distinguished biträdande professor i global livsmedels- och jordbrukspolitik och -etik vid Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics. Fanzo är expert inom områdena kost, näringslära och livsmedelssäkerhet.

Dr. Line Gordon (ordförande)

Chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, biträdande professor i naturresursförvaltning med fokus på hållbarhet inom vatten, livsmedel och biosfären. Styrelseledamot för EAT-stiftelsen.

Prof. David Nabarro

Professor i global hälsa vid Imperial College i London. Har arbetat inom FN-systemet med sjukdomsutbrott och hälsofrågor, livsmedelssäkerhet, näringslära, klimatförändringar och hållbar utveckling. Fungerar nu som WHO:s särskilda sändebud för covid-19.

Magnus Nilsson

Chef för MAD Academy, en plattform för utbildning och inspiration inom restaurangsektorn med syfte att skapa en hållbar förändring av livsmedelssystemet. Tidigare kökschef på den världskända restaurangen Fäviken Magasinet.

Paul Polman

Grundare av Imagine, en stiftelse som arbetar för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar genom att ge företagen verktyg att uppnå FN:s globala mål i fråga om hållbar utveckling. Han har också varit vd för det brittisk-holländska företaget Unilever.

Prof. Johan Rockström (ordförande)

Professor i geosystemvetenskap vid Universitetet i Potsdam och chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning. Han leder också den rådgivande kommittén till EAT-stiftelsen och Earth League.

Prof. Olivier De Schutter

Ordförande för den internationella expertpanelen för hållbara livsmedelssystem (IPES-Food). Professor vid universitetet i Louvain. Mellan 2008 och 2014 var han FN:s särskilda rapportör för rätten till livsmedel, och mellan 2015 och 2020 var han ledamot i FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 2020 utsågs han till FN:s särskilda rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.

Dr. Lindiwe Sibanda

Chef för Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN). Sibanda arbetar inom projektet Champions 12.3, som syftar till uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål 12.3, och är ledamot i Afrikanska unionens kommission (AUC). Hon har tilldelats flera priser för sitt arbete med jordbruk och livsmedelssäkerhet i Afrika.

Prof. Rami Zurayk

Professor i ekosystemförvaltning vid fakulteten för jordbruks- och livsmedelsvetenskap vid amerikanska universitetet i Beirut. I sin pågående forskning fokuserar han på förhållandet mellan landskap och försörjning, livsmedelspolitik och lokala livsmedelssystem.