Det handlar om allas vår överlevnad!

Stiftelsen Curt Bergfors Foundation

Curt Bergfors Foundation instiftades den 30 augusti 2019. Den bildades i insikt om att vårt nuvarande matsystem utgör ett allvarligt hot för klimatet och biosfären, och i övertygelse att matsystemet måste ställas om i grunden, snarast möjligt. Detta för att framtida generationer – och själva planeten – ska kunna leva vidare och blomstra.

Stiftelsen har sitt säte i Luleå, Sverige, men agerar globalt.

Syftet

Stiftelsen arbetar för att aktivt stödja omställningen av det globala matsystemet i hållbar riktning genom forskningsbidrag, utmärkelser och informationsinsatser.

Food Planet Prize

Genom att årligen dela ut Food Planet Prize, kommer stiftelsen att identifiera, lyfta fram och belöna initiativ och personer som arbetar för att säkra världens framtida matförsörjning inom ramarna för en uthållig och livskraftig biosfär.

Curt Bergfors professur

För att säkerställa oberoende forskning inom området globalt hållbar matförsörjning, finansierar stiftelsen en professur på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet: ”Curt Bergfors professur i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem”. Bidraget sträcker sig över en tioårsperiod och motsvarar en donation på 20 miljoner SEK.

Stiftelsens medel

Stiftelsen är kapitaliserad med 500 miljoner SEK från Curt Bergfors privata tillgångar. Ytterligare stiftelsemedel är under övervägande, på upp till totalt en miljard SEK.

Grundaren – entreprenör och filantrop

Curt Bergfors, en förgrundsgestalt inom svensk restaurangnäring, föddes den 27 februari 1949 i en gruvarbetarfamilj i Gällivare, Lappland. Redan som femtonåring bestämde han sig för att inte bara bli ekonomiskt oberoende utan också att ta ett ansvar utanför den egna verksamheten och hjälpa utsatta människor.

Även om han startat flera företag och engagerat sig i många fler, är han mest känd som grundare, huvudägare och arbetande ordförande i MAX Burgers AB, Sveriges ledande hamburgerkedja. Företaget är internationellt erkänt som pionjär inom hållbart företagande och har varit klimatneutralt sedan 2008 genom att kompensera för sitt fulla växthusgasavtryck över hela värdekedjan med beskogningsprojekt i Afrika. År 2018 blev MAX det första klimatpositiva större företaget i världen, genom att kompensera sina växthusgasutsläpp till 110 procent. I december 2019 tilldelades MAX FN:s Climate Change Action Award för detta arbete.

Curt Bergfors har också engagerat sig i projekt för tillgänglighet och mångfald i arbetslivet. Sedan 2006 har MAX samarbetat med Samhall för att öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsvariationer av olika slag. Själv rullstolsanvändare sedan en dykolycka 1986 har Bergfors djup förståelse i frågan om funktionell mångfald.

 

Sedan 2005 har Curt Bergfors i det tysta stöttat olika projekt som bekämpar fattigdom och främjar hälsa i utsatta länder. 2008 donerade han nio procent av aktierna (preferensaktier) i MAX moderbolag till en nybildad stiftelse, Stiftelsen Rättvis Fördelning. Denna stiftelse har hittills erhållit över 200 miljoner kronor, varav hälften under de senaste tre åren. Medlen fördelas i projekt som utvecklar och säkerställer grundläggande hälsovård i fattigdomsutsatta områden i Afrika och Haiti, och som arbetar för att återuppbygga infrastruktur och lokala ekonomier efter naturkatastrofer.

Styrelsen

Curt Bergfors Chairman of the Board
Gunilla Bergh Executive Director, Communication
Lars Peder Hedberg Director-General
Olle Wästberg Director, Public Affairs