fbpx

Stiftelsen Curt Bergfors Foundation

Stiftelsen Curt Bergfors Foundation grundades den 30 augusti 2019.
Den är registrerad i Luleå, Sverige.

 

Bakgrund

Stiftelsen har bildats i insikt om att vårt nuvarande system för livsmedelsförsörjning utgör ett vitalt hot för klimatet och biosfären, och i en övertygelse om att matsystemet måste – och kan – ställas om i grunden så att framtida generationer, och planeten själv, kan överleva och frodas.

Syfte

Stiftelsen verkar för att ställa om det globala matsystemet genom att uppmärksamma det nuvarande systemets inverkan på planetens livsmiljö och lyfta fram och belöna initiativ som bidrar till – eller har potential att bidra till – att vår mat minskar sin negativa miljö- och klimatpåverkan.

Genom forskningsbidrag, prisutdelning, informationsspridning och andra insatser stödjer och främjar Stiftelsen Curt Bergfors Foundation initiativ, projekt och personer som arbetar för att säkra världens framtida livsmedelsförsörjning inom ramen för en hälsosam och livskraftig livsmiljö.

För att säkerställa en fri och obunden forskning på området har stiftelsen beslutat att finansiera en ny professur på Stockholms universitet: ”Curt Bergfors professur i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem”. Forskningen ska bedrivas vid det tvärvetenskapliga Stockholm Resilience Centre. Finansieringen över tio år motsvarar en donation på 20 miljoner kronor.

Kapitalisering

Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation bildades i augusti 2019 och har kapitaliserats med medel från Bergfors privata förmögenhet, per idag med 500 miljoner kronor. Stiftelsen kan komma att tillföras ytterligare medel upp till en miljard kronor.

Stiftaren

Curt Bergfors är en svensk entreprenör och filantrop, född 1949 i Norrbotten, Lappland.