ColdHubs och Global Mangrove Alliance vinner världens största miljöpris och får 24 miljoner kronor vardera i den tredje upplagan av Food Planet Prize.

Stockholm, 15 november 2022

Stiftelsen Curt Bergfors är stolt över att kunna tilldela 2022 års Food Planet Prize och den tillhörande prissumman om två miljoner dollar vardera, till ColdHubs för dess arbete med att radikalt minska svinnet av mat i producentledet i Nigeria, Afrikas folkrikaste land, och till Global Mangrove Alliance, för dess kooperativa modell för bevarandet av mangroveskogar.

Vi vill särskilt lyfta fram årets vinnare för att de sätter försörjningen för de som producerar livsmedel först i kampen mot miljöförstöring. För ColdHubs leder minskningen av matsvinn till ökade inkomster hos jordbrukare samtidigt som miljöpåverkan minskar hållbart och långsiktigt. Global Mangrove Alliance strategi handlar i sin tur om att skapa möjligheter för fiskare i jordens mangroveområden att leva på sitt fiske och därmed generera lokal drivkraft för att skydda dessa livsviktiga ekosystem.

ColdHubs

Varje år förlorar småbrukare i Afrika, Latinamerika och Sydostasien en fjärdedel av sin produktion till följd av svinn. Genom att minska förlusterna efter skörd med upp till 80 procent skapar ColdHubs kylrum enorma fördelar för både natur och människor i några av världens mest utsatta områden. Projektet bidrar till positiva effekter för 12 av 17 av FN:s globala hållbarhetsmål, bland andra fattigdomsbekämpning, livsmedelssäkerhet, jämställdhet, och hållbar energi för alla

En lantbrukare som kan hålla sina produkter fräscha i 21 dagar i stället för två dagar kommer att sälja en större del av sitt lager, detta ökar inte bara bondens inkomst utan gör så att en större del av den mat som produceras också äts. Solpanelerna som driver kylrummen och ColdHubs pay-as-you-store-modell för betalning gör att kostnaderna för att utnyttja kylrummen blir så låga att även de allra fattigaste jordbrukarna kan dra nytta av dem. Företaget, som startades 2015, har hittills byggt 72 soldrivna kylrum, varav 54 sköts kooperativt, som en del av de utomhusmarknader som utgör ryggraden i det nigerianska livsmedelssystemet. Man är i färd med att bygga ytterligare 40 enheter i mer avlägsna områden i Nigeria, och snart även i Benin, Rwanda, Kenya med flera länder.

Global Mangrove Alliance

De senaste 50 åren har 50 procent av världens mangroveskogar med förödande konsekvenser för miljön som följd. Dessa skogar i gränslandet mellan hav och land fungerar som naturliga buffertzoner mot stormar och översvämningar, de agerar naturligt skydd mot klimatförändringarnas effekter, och de utgör hotspots för den biologiska mångfalden. Genom sin roll som barnkammare för många av de fiskarter som vi sedan äter är de dessutom en oumbärlig byggsten i matsystemet.

Global Mangrove Alliance har som mål att vända minskningen av mangroveskog och att göra det genom en kombination av vetenskap, traditionella bevarandeåtgärder och lokalt samhällsengagemang. Global Mangrove Alliance vill skapa långsiktig lokal motivation att skydda dessa platser genom att göra det möjligt att livnära sig på de naturvärden som skogarna generar, främst genom fiske.

De fem organisationer som ingår i Global Mangrove Alliance är Conservation International, Nature Conservancy, Wetlands International, Internationella naturvårdsunionen och Världsnaturfonden. En stor styrka i projektet är att man eftersom man är verksam i samtliga delar av världen där mangroveskogar finns, kan dra lärdom från lyckade initiativ i lokala projekt och snabbt sprida dem i hela sitt nätverk för global effekt.

Båda vinnarna granskades och valdes ut bland hundratals nominerade, och slutligen tio finalister, av en jury bestående av världsledande experter på livsmedelssystem och miljöfrågor.

Om juryn

Food Planet Prize består av tio jurymedlemmar från fyra kontinenter och representerar hela livsmedelssystemet, från jordbrukare till forskare. Detta garanterar den mångfald av åsikter och perspektiv som är nödvändig för att utvärdera något så komplext som hur vi bäst lagar ett trasigt matsystem. Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, generaldirektör för Food Planet Prize, delar ordförandeskapet för juryn.

Om Food Planet Prize

Food Planet Prize är världens största miljöpris och kan endast gå till projekt som arbetar för att minska matsytemets påverkan på miljön. Varje år får två vinnare två miljoner dollar vardera i syfte att snabbt kunna skala upp och bidra till att lösa de utmaningar som matplaneten står inför. Priset välkomnar initiativ från hela världen och alla delar av matystemet, så länge de kan hjälpa mänskligheten att övergå till ett mer hållbart livsmedelssystem inom detta årtionde. Vem som helst kan nominera sig själv, eller någon annan.

Stiftelsen Curt Bergfors

Stiftelsen Curt Bergfors Bergfors skapades 2019 för att påskynda övergången till ett hållbart matsystem genom att stötta de som kan förändra världen till det bättre, om de bara får en chans. Stiftelsen finansierar både prissumman, och processen för att hitta vinnarna med kapital som donerats av den numera bortgångne Curt Bergfors.

För bilder, logotyper och citat, se vårt pressrum.

Press contacts

Paola Kibingua Norström
Communications Manager
Food Planet Prize
press@foodplanetprize.org
+46 73 660 73 76

Emma Barnes
Communications Officer
Global Mangrove Alliance
Emma.Barnes@wwfus.org

Hardy Chinedu Nwadike
Communications Officer
ColdHubs Limited
chinedu@coldhubs.com