På jakt efter nycklarna till en hållbar matframtid

Curt Bergfors Food Planet Prize delar årligen ut världens största pris inom matområdet. Det belönar innovativa lösningar som kan bidra till skiftet till ett mer hållbart matsystem inom en tioårsperiod. Priset är stiftelsen Curt Bergfors Foundations huvudverktyg för att stödja initiativ som kan förändra matsystemet i grunden.

Omställningen till hållbara matsystem är helt avgörande för vår överlevnad. Vi letar efter idéer och lösningar som kan få stor spridning snabbt, helst globalt. IPCC:s senaste klimatrapport (9 Aug 2021) visar att ingen ytterligare tid finns att förlora. För att rädda matplaneten, måste vi skynda på omställningen, dubbla ansträngningarna. Vår ambition är att dela ut två priser om 1 miljon US dollar varje år. Under introduktionsåret 2020 valde vi – för att spegla det brådskande behovet av akuta insatser - att dubbla vår insats till fyra priser på vardera 1 miljon US dollar.

Som tur är, finns det redan entusiaster och visionärer runt om i världen, som jobbar intensivt och fokuserat för att omskapa våra matsystem. Deras briljanta idéer, modiga initiativ och smarta lösningar måste uppmärksammas och få möjlighet till genomförande och genomslag.

Vad är det vi söker?

För att möta matplanetens många utmaningar, så behöver vi ta oss an problemet med flera olika angreppssätt. Vi letar efter potentiella lösningar över hela matsystemets värdekedja, brett definierat. Lantbruk och annan primärproduktion är en nyckel, men nytänkande längre ut i värdekedjan är lika viktigt.

Vid utvärderingen av kandidater till priset under 2020 och 2021, har vi kunnat konstatera att de bästa projekten ofta är både innovativa och skalbara. Många av de mest kraftfulla lösningarna finns redan på plats och är mer eller mindre färdiga att skala upp, trots att de kanske inte ens förståtts i sin helhet eller ens uppmärksammats. Vi letar aktivt efter dessa redan beprövade initiativ, som ofta har potential att bli verklighet snabbt.

Vi behöver också få till verkligt nyskapande lösningar. Omställningen av matsystemet är inte möjlig om vi bara finjusterar nuvarande metoder; vi behöver vara öppna för verkligt radikala och kontroversiella idéer och bedöma dem ur ett realistiskt risk/nytto-perspektiv genom hela utvärderingsprocessen. En del projekt är ännu bara i sin linda, men har potential att bli verkligt banbrytande och helt förändra matsystemets spelregler.

Jakten på alla dessa slags lösningar måste nu gå in i en än mer intensiv fas.

Syfte

Att öka takten på omställningen till ett hållbart matsystem.

Belöning

Att varje år belöna de bästa initiativen med 1 miljon US dollar var.

 • 31 maj
  2021

  Nomineringsperioden slutar

 • jun
  2021

  Granskningsperiod

 • jul
  2021

  Juryutvärdering

 • okt
  2021

  Finalisterna presenteras

 • nov
  2021

  Pristagarna tillkännages

Kriterier

Nominerade kan vara en nu levande person, grupp, institution, organisation eller start-up. Projektet kan vara helt fristående eller tydligt avgränsat i ett större företag eller en organisation. Vi vill se initiativ med olika fokus och bakgrund – forskningsdrivna eller erfarenhetsbaserade, tänkta för industriell drift eller hantverksproduktion, projekt som bygger på social och beteendeförändring eller avancerad teknologi. Det vi kräver är att de ska ha potential att skalas upp och kunna tillämpas brett. Utmaningen är global och vi måste hitta lösningar som har potential att implementeras över hela världen.
Nominera
Nomineringsprocessen är öppen året runt. Vem som helst kan nominera vem som helst; egna projekt liksom andras. Flera nomineringar från en och samma källa uppmuntras också.
Nominera
Vi bedömer de olika nomineringarna utifrån sex kriterier: relevans (för att lösa matplanetens problem), innovationsgrad, genomförbarhet, skalbarhet, snabbhet till effekt och integrerad systemipåerkan, dvs effekter på ekonomi, miljö, hälsa och samhälle.
Läs mer