Hjälp oss hitta dem som kan rädda matplaneten

Har du, eller känner du till, en idé som kan bidra till att rädda matplaneten? Vi letar efter briljanta idéer och projekt som kan bidra till att ställa om till ett hållbart matsystem. Två pristagare kommer att belönas med 2 miljoner US dollar vardera - världens största miljöpris!

Vi välkomnar nomineringar under hela året och från hela världen. Vem som helst kan nominera till priset – sitt eget initiativ eller projekt, eller någon annans. Man kan också nominera flera projekt.

Vår jury utvärderar de nominerade initiativen utifrån sex olika kriterier, som inkluderar genomförbarhet, skalbarhet och potential till systemförändring. Varje nominerat initiativ får flera chanser att vinna, eftersom årets nomineringar också får en chans i kommande års priser. Se hela processen.

Kriterier för utvärdering

  • Relevans – fokusområde och dess betydelse. Vilket av livsmedelssystemets problem adresseras och vilken typ av förändring eftersträvas?  
  • Innovation – nytänkande och/eller förändring. På vilket sätt skapar initiativet förändring och varför är det viktigt jämfört med nuvarande metoder?  
  • Tid för genomslag – Betydande effekt inom en tioårsperiod eller snabbare. Vilket stadium befinner sig initiativet i just nu och när kan ett fullskaligt genomslag väntas i idealfallet?  
  • Skalbarhet – Kapacitet för brett genomslag. Hur brett kan initiativet implementeras på nationell, regional eller global basis? Utmaningen är global och därför krävs att lösningarna kan användas internationellt.
  • Evidens – Belägg för att idén fungerar eller har potential att fungera. Vilken teoretisk underbyggnad eller praktisk/operationell erfarenhet finns?  
  • Systematiskt genomslag – Effekter i ett bredare sammanhang. Medför initiativet några ytterligare ekonomiska, miljömässiga, sociala eller hälsofördelar?