Handling, baserad på insikt

Curt Bergfors Foundation instiftades den 30 augusti 2019, utifrån insikten att vårt nuvarande matsystem utgör ett allvarligt hot mot mänsklig och planetär hälsa, och i övertygelse om att vårt sätt att producera, distribuera och konsumera mat måste förändras i grunden om framtida generationer – och vår fantastiska planet – ska kunna leva vidare och blomstra. Det handlar om överlevnad.

Stiftelsen arbetar för att aktivt stödja omställningen av det globala matsystemet i hållbar riktning genom forskningsbidrag, utmärkelser och informationsinsatser. Merparten av aktiviteterna tar sin utgångspunkt i Food Planet Prize.

Stiftelsens kapital består av 500 miljoner SEK från Curt Bergfors privata tillgångar. Ytterligare stiftelsemedel är under övervägande, på upp till totalt en miljard SEK.

Vision

En säkrad global livsmedelsförsörjning och en välmående planet.

Uppdrag

Att driva en snabb omställning till ett hållbart globalt matsystem

Långsiktiga åtaganden

 • Fördjupad kunskap

  Vi hjälper dig att förstå de många utmaningar som finns i dagens matsystem genom att finansiera forskning, studier och rapporter i ämnet. Vår serie tema-rapporter ger både en överblick och fördjupad kunskap om de komplexa sambanden mellan maten, planeten och oss människor.

  Alla publikationer
 • Ökad kännedom

  Vi ser till att hålla dig uppdaterad när det gäller matplaneten – i realtid. Våra kortare nyhetskommentarer och debattinlägg visar hur maten är avgörande i många av tidens mest brännande frågor. De lyfter matens roll bakom nyhetsrubrikerna och i aktuell forskning.

  Alla artiklar
 • Stöd till hållbar utveckling

  Vi lyfter fram de initiativ och personer som jobbar för att säkra världens framtida matförsörjning inom ramarna för uthålligt livskraftiga ekosystem. Oavsett om idéerna är i sin linda eller om de redan är på plats och fungerar, så belönar vi dem som har störst potential att rädda matplaneten inom de 10 år vi har på oss. Priset delas ut varje år och består av 2 miljoner US dollar till varje pristagare.

  Alla prisvinnare

Vår huvudinsikt:

Allt handlar om maten.

Maten är det avgörande drivmedlet för mänskligt liv och utveckling, både i det dagliga och över tid i ett evolutionärt perspektiv. Det är en självklarhet som ofta glöms bort, just för att det är så självklart. Vi vill rikta fokus mot den avgörande roll som maten har för oss människor, vår livsmiljö och planeten. Det är för att förstå Matplaneten som vi för in ett genomgående matsystem-perspektiv i beskrivningen av det som händer omkring oss.

Vi inser att:

 • Utarmning och föroreningar i jord, vatten och luft – och global uppvärmning – till stor del beror på vårt sätt att producera, distribuera och konsumera mat.
 • En fortsatt utbyggnad av monokulturellt jordbruk och storskalig djurhållning är förödande för ekosystemet och ett hot mot den biologiska mångfalden.
 • Kemikalieintensiv primär och sekundär matproduktion slår tillbaka mot oss människor genom att göra oss sjuka och undergräva vår hälsa.
 • Pandemier, såsom COVID-19, har en koppling till det globala matsystemet och dess intrång i naturen och dess livsmiljöer.
 • Konflikter, migration och flyktingkriser runt om i världen handlar ofta i stor utsträckning om tillgång till och konkurrens om vatten och mat.