Curt Bergfors – entreprenör och filantrop

Som entreprenör och filantrop byggde Curt Bergfors all sin verksamhet grundad i omtanke om individens och planetens välmående. Redan vid 15 års ålder visste han att han ville hjälpa behövande, och att han därför måste bli ekonomiskt oberoende. Fyra år senare grundade han MAX Hamburgare AB i Gällivare. Restaurangen blev snabbt en succé och växte till en lokal kedja. Ort för ort spred den sig vidare över landet och överglänste sina multinationella konkurrenter. Medan de senare fokuserade på det snabba i snabbmat arbetade MAX oförtrutet med kvalitet – med färska, hälsosamma råvaror och med sina restaurangmiljöer. Det lönade sig. Fram till dags dato har MAX vuxit till mer än 170 restauranger i världen. Med den framgången i ryggen kunde Curt förverkliga sin tonårsdröm.

Curt var en föregångare på många sätt och kallade sig miljövän långt innan ordet var allmängods. Redan 1969 lanserade han en miljöpolicy som innehöll återvinning av kartong och stopp för flera engångsmaterial. Och ambitionen fortsatte. 2008 blev MAX klimatneutralt genom att kompensera för sina CO2-utsläpp i afrikanska återplanteringsprojekt av skog. Bara tio år senare klev man fram som världens första klimatpositiva företag. Det blev möjligt genom att överkompensera för utsläpp genom hela värdekedjan, från jord till bord. Inklusive avfallshantering och gästernas resor till och från restaurangerna. För detta belönades MAX med FN:s Climate Change Action Award.

Efter en dykolycka 1986 blev Curt rullstolsburen. Det hindrade honom inte att leva fullt ut, utan inspirerade honom istället att driva projekt för tillgänglighet och mångfald på arbetsplatser. Redan från starten hade Curt bestämt att MAX skulle vara ett inkluderande företag som anställde människor av olika ursprung och gav funktionshindrade en säker arbetsmiljö. Sedan 2006 har MAX samarbetat med statliga Samhall för att öka sysselsättningen bland alla med funktionsvariationer.

Under Curts ledarskap har MAX också stöttat flera projekt i utvecklingsländer. För att säkra kontinuitet i stödet skapade han vid MAX 40-årsjubileum stiftelsen Rättvis Fördelning, som samtidigt gavs en donation på 9 % av moderbolagets aktier. Hittills har stiftelsen byggt och underhållit sjukvårdsanläggningar i Afrika och på Haiti, liksom infrastruktur i områden som drabbats av naturkatastrofer. Enligt Curts egna ord var stiftelsen ”inte ett utslag av välgörenhet, utan av mänskligt ansvar”. Eftersom syftet var att göra verklig och långsiktig skillnad tog han det ansvaret utan PR-utspel och förväntan på offentligt erkännande. Likväl mottog Curt i juni 2019 ”HM Konungens medalj av den åttonde storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv”.

Samma år grundade han Curt Bergfors Foundation. Den visionäre entreprenör som 50 år tidigare hade skapat en hållbar affärsmodell breddade därmed sitt miljöarbete till att omfatta det allra största hotet mot vår planet – det globala matsystemet. Genom stiftelsen underströk han att dagens sätt att producera, distribuera och konsumera mat orsakar betydande problem och snarast måste förändras i grunden, allt för att rädda planeten och framtida generationer.

Stiftelsen stöder omställningen till ett hållbart matsystem genom forskningsanslag, utmärkelser och informationsinsatser. Kärnan i verksamheten är The Food Planet Prize, världens största miljöpris med två årliga mottagare av två miljoner USD var. The Food Planet Prize belönar innovativa lösningar som kan bidra i skiftet till ett mer hållbart matsystem inom en tioårsperiod, och därmed till att säkra den framtida matförsörjningen inom ramarna för uthålligt livskraftiga ekosystem. Curts önskan var att bidra till en bättre och mer välmående matplanet, och han var övertygad om att den fortfarande går att reparera.